Dedim korku nedir? Dedi alışmaktır. Dedim alışamayanlar? Dedi gariplerdir.

Dedim korku nedir?
Dedi alışmaktır.
Dedim alışamayanlar?
Dedi gariplerdir.