Günün kelimesi cevamiul-kelim. Yani az sözle çok derin hakikatleri anlatma becerisi. Örnek olarak Hotamışlıgil Hoca’nın geçen hafta sunumda kullandığı şu ifade: “Tümör tüm hücre metabolizmasını istismar ettiğinden … ”. Ben bunu derslerimde iki saat anlatıyordum, bu öz ve duru ifadeye hayran kaldım. İçselleştirme ve alim olmak bu demek ki …

Günün kelimesi cevamiul-kelim. Yani az sözle çok derin hakikatleri anlatma becerisi. Örnek olarak Hotamışlıgil Hoca’nın geçen hafta sunumda kullandığı şu ifade: “Tümör tüm hücre metabolizmasını istismar ettiğinden … ”. Ben bunu derslerimde iki saat anlatıyordum, bu öz ve duru ifadeye hayran kaldım. İçselleştirme ve alim olmak bu demek ki …