Muhterem Hâzirûn, Faiz ile mücadelede ilk adım olarak, Al-i İmrân 130’un uygulanmasını, bileşik faizli çiftçi, esnaf, konut, işyeri, ticari ve binek araçlar ödemelerinde, anapara dışındaki alacakların iptalini önerdiğim hutbemi merkez camiinde dinleyebilirsiniz.

Muhterem Hâzirûn, Faiz ile mücadelede ilk adım olarak, Âl-i İmrân 130’un uygulanmasını, bileşik faizli çiftçi, esnaf, konut, işyeri, ticari ve binek araçlar ödemelerinde, anapara dışındaki alacakların iptalini önerdiğim hutbemi merkez camiinde dinleyebilirsiniz.