Zeyd aşı olmanın helalliği hususunda verdiği fetvayı edille-i erbaa ile ispat edemediğinde, Zeyd’in itfa makamından azli caiz midir? “El-cevab: Caizdir.” Edille-i Erbaa hilafına fetva verenin ulemayı temsil eder şekilde sarık sarması cübbe giymesi caiz midir? “El-cevab: Caiz değildir.”

  • Zeyd aşı olmanın helalliği hususunda verdiği fetvayı edille-i erbaa ile ispat edemediğinde, Zeyd’in itfa makamından azli caiz midir?
  • El-cevab: Caizdir.
  • Edille-i Erbaa hilafına fetva verenin ulemayı temsil eder şekilde sarık sarması cübbe giymesi caiz midir?
  • El-cevab: Caiz değildir.