Günümüzde popüler olan ama bünyemize yabancı iki kavram “hatalarından öğrenmek” ve “geri bildirim” almak

alp usubutun

Aslında benzer özelliğe sahip bu iki yöntemin temelinde, kişilerin yaptıkları eylemlerin sonuçlarının farkına varmaları ve kişilerin ileride yapacakları eylemlerinde olumlu yönde değişim yaratmaları yatmaktadır. Özellikle tıp pratiğinde ve akademide günlük pratikte oldukça faydalı olduğu görülmektedir. Bu yöntemler ile uygulamayı yapan kişi yaptığı eylemin sonucunun dışarıdan gözlemciler tarafından değerlendirilerek kendisine bildirilmesi ve sorgulanan pratiğin geliştirilmesi veya ortaya çıkan bir sorunun /hatanın kabullenilerek nedenlerinin bulunması ve tekrarlamasının önüne geçilmeye çalışılması hedeflenmektedir. Çok basit bu yöntemin özellikle tıp eğitimi ve pratiğinde kullanılmasının yararlarını gösteren çok sayıda güncel literatür de vardır. Hatta bazı akreditasyon süreçlerinde kullanılmaları zorun tutulmaktadır.

Özellikle hatasız bir tıp pratiğinin norm olduğu, “hata” yapmanın kabul edilemez bir eksiklik ve yetersizlik olarak algılandığı tıp eğitiminin varlığında, yararları gösterilmiş ve çağdaş ülkelerde de yaygın olarak kullanılan bu kendi pratiğini geliştirme yönteminin uygulaması günlük yaşamda hiç de kolay olmamaktadır. Tıp pratiğinde hata doğal olarak çok dramatik sonuçlara yol açabilir ve önlenmesi için her türlü…

View original post 376 more words