Moleküler patolojide kullanılan teknikler nelerdir? FlSH (Floresan in-situ hibridizasyon): Özel floresan ışımalı kitler ve özel floresan mikroskobu kullanılarak yapılan in-situ hibridizasyon tetkiklerdir.

Moleküler patolojide kullanılan teknikler nelerdir? FlSH (Floresan in-situ hibridizasyon): Özel floresan ışımalı kitler ve özel floresan mikroskobu kullanılarak yapılan in-situ hibridizasyon tetkiklerdir.