Moleküler teknikler hangi amaçlarla kullanılır? Hastalığın seyrini (prognozunu) öngörme amaçlı: Her ne kadar hastalığın seyri kişisel nedenlere çok bağlı olsa da, hastaya uygun tedavi yönetimi için hastalığın olası seyrini bilmek gerekir. Bu nedenle kullanılan bazı moleküler teknikler onkoloji uzmanlarına yol göstermektedir.

Moleküler teknikler hangi amaçlarla kullanılır?

Hastalığın seyrini (prognozunu) öngörme amaçlı: Her ne kadar hastalığın seyri kişisel nedenlere çok bağlı olsa da, hastaya uygun tedavi yönetimi için hastalığın olası seyrini bilmek gerekir. Bu nedenle kullanılan bazı moleküler teknikler onkoloji uzmanlarına yol göstermektedir.