Efendim, ehlinin malûmudur, lamın rodajlı kısmı sağ elde tutulur şekilde, onluk büyütmede sağ üst köşeye nokta konur ise, herkes hangi hücrenin kastedildiğini anlar.