Bir daha hastane ya da patoloji bilgi sistemleri ile ilgili bir alımda söz sahibi olursam yazılımcıların “user interface” konusundaki deneyimlerini göstermelerini şart koşacağım.