Patologların eğitim sürecinde “unknown” saatleri vardır. Hikayesiz, ön bilgisiz, sadece preparata bakarak ayırıcı tanı tartışılır. Rutini unknown haline getirmemek için düzgün hikaye ve erişilebilir klinik bilgi lazım.

<p value="<amp-fit-text layout="fixed-height" min-font-size="6" max-font-size="72" height="80">