Kanunda yazılanların uygulanması, yerleşik teammüllere ihtimam gösterilmesi, üst mahkemelerin içtihatlarının tatbiki çoğu sorunu çözecektir diye umuyorum.